populista

iz. eta izond. Populismoari dagokiona; populismoaren jarraitzailea.Atzera