poz

iz. Gertakari onuragarri batek, gustuko zerbait lortzeak edo bere sentimendu eta afektuak aseko dizkion zerbaitek norbaitengan sortarazten duen sentimendua. POZ HARTU. Poztu.Atzera