pribilegio

iz. ZUZ. Norbaiti eskubideren bat emanez edo obligazioren bat kenduz, legeak egiten duen salbuespena edo bereizketa.Atzera