putzu

iz. 1. Lurpeko urak ateratzeko lurrean egiten den zulo biribil eta estua. 2. Zoruko zulo edo sakonguneetan biltzen den ura. putzu artesiar. Zuloa inguruko lur azpiko uren maila baino beherago dagoelako, ura presio hidrostatikoaren eraginez kanpora ateratzen den putzua. || putzu beltz. Hobi septikoa.Atzera