roentgen

iz. FIS. X edo gamma izpiekiko esposizioaren unitatea.Atzera