sabino

iz. eta izond. Erroma inguruan finkatu zen antzinako herri latindar bateko kidea; herri horri dagokiona.Atzera