sakon

izond. 1. Hondoa ertzetik, azaletik, kanpoko aldetik edo sarreratik urrun duenaz esaten da. Putzu sakona. Haitzulo sakona. 2. (hed.) Oso barnetik sortzen dena; azalekoa ez dena. Esanahi sakona. Begirada sakona. Hots sakona. plater sakon. Plater atal edo zapala baino sakonagoa dena.Atzera