salbuetsi

du ad. 1. Adierazten den orokortasunetik edo arau komunetik gauza edo pertsona bat at utzi. 2. ZUZ. Norbait betebehar, karga, etab.etik libre utzi. Zergak ordaintzetik salbuetsi dute.Atzera