sarraila

iz. 1. Ateak, kutxak, etab. irekitzeko nahiz ixteko mekanismoa duen tresna. Kirten edo giltza baten bidez eragiten zaio mekanismoari. Sarraila-zulotik begira. 2. INFORM. Blokeoa. sarraila elektriko. Bere mekanismoa urrutitik eragin daitekeena, eta horretarako elektroimana eta zirkuitu elektriko egokia duena.Atzera