sentikor

izond. 1. Sentsazioak esperimentatzeko gai dena. Animaliak izaki sentikorrak dira. 2. Oso erraz hunkitzen den pertsona, edo erraz mintzen dena; afektu handia agertzen duena. 3. ARG. Sentikortasuna duena. 4. BIOL. Estimulu gisa funtzionatzen duten kanpo-agenteek kinatu edo kitzikatu dezaketena. Zelula sentikorra. Ile sentikorra. 5. FIS. Fenomeno natural batzuen eragin txikiena erregistratzen duten tresna edo aparatuez esaten da. Termometro sentikorra.Atzera