serio

1. izond. Txantxetan ibili zalea edo alaia ez dena. 2. izond. Zentzuz aritzen dena, zentzuzkoa; konfiantzakoa. Langile serioa. 3. izond. Sakona eta garrantzi handikoa. Arazo serioak tratatu ziren bilera hartan. Elkarrizketa serioa. 4. izond. Duintasunez edo konbentzionalismoen arabera egiten dena. Hori egitea ez da serioa. 5. izond. Deigarria edo alaia ez dena, apaingarri gutxi dituena. Soineko serioa. Dekorazio serioa. 6. adb. Serioski; benetan. Serio hitz egin.Atzera