sikiera

adb. (herr.) Gutxienez; behintzat.



Atzera