tarteko

1. iz. eta izlag. Artekoa. 2. iz. 1.500-2.400 g bitarteko legatza.Atzera