teorema

iz. LOG. eta MAT. Axiometatik dedukzio-arauen bidez ondorioztatzen den eta frogaturik gelditzen den adierazpen edo proposizioa.Atzera