terapeuta

iz. Terapeutikan aditua den medikua.Atzera