tesi

iz. 1. Azaldu ondoren argudioen bitartez defendatzen den proposizioa. 2. HEZK. Doktoretza lortzeko fakultate batean aurkezten den ikerketa-lana, ordurarte landu gabea. 3. FIL. eta LOG. Aristoteleren filosofian proposizio ez-frogatua, silogismo baten premisa bezala erabiltzen dena.Atzera