toreatu

du ad. TAUROM. Zezen-plazan, edo horretarako aukeratutako leku batean, arau jakin batzuei jarraituz zezena erabili, lantze eta pase bereziak eginez.Atzera