toxina

iz. BIOL. Organismo bizidun batek sortutako substantzia toxikoa.Atzera