traba

iz. Eragozpena, oztopoa. Batak besteari traba eginez.Atzera