trizeps

iz. ANAT. Hiru lotune edo buru dituen muskulua, besoko trizeps brakiala eta izterreko trizeps sural edo femorala.Atzera