tumore

iz. MED. Organo edo ehun baten bolumena handitzea, bertan hazkunde zelular handia gertatzen delako edo parasitismoaren ondorioz.Atzera