txit

adb. Oso, guztiz (adjektibo eta adberbioekin erabiltzen da eta horien aurrean ezartzen da). Jaun txit gorena. Txit ongi.Atzera