ukatu

du ad. 1. Zerbait egia ez dela adierazi. Han egon zela ukatu du. 2. Eskatzen denari ezezkoa eman. Laguntza ukatu didate. 3. Agurrari, norberari zuzendutako hitzari, etab.i nahita edo apropos ez erantzun. Agurra ukatu dit. 4. Lehenago atxikimendua izandako fede, ideologia nahiz pertsonari ezezkoa eman edo haiengandik urrundu. Holakorik egiten badu semetzat ukatzen dut. Giristino, apez ukatua. 5. Gehiago ezinean nahiz zeharo nekaturik gelditu. Mando ukatua.Atzera