xaflakor

izond. TEKNOL. Ijezketaz edo forjaketaz xafla meheak erraz ematen dituen metalaz esaten da. Urrea da metalik xaflakorrena.Atzera