zeloma

iz. ZOOL. Hainbat animaliaren gorputz-barrunbea, mesodermotik eratutakoa eta zenbait organoren eraketan parte hartzen duena.Atzera