zentralista

iz. eta izond. Zentralismoari dagokiona; delako sistemaren aldekoa.Atzera