zertan

1. gald. Zein gauzatan. Zertan ari haiz? 2. Ezezko perpausetan, aditzak adierazten duena egiteko arrazoirik eza adierazteko partikula. Nahi ez baduzu, ez duzu zertan gelditu. Ez zenuen haurra zertan jo.Atzera