zerutar

adj. eta iz. Zeruari dagokiona; zeruan bizi dena.Atzera