zikin

1. izond. Orbanak, hautsa, hondakinak etab. dituena, garbia ez dena; berez ez dagokion edo arrotz zaion eta itxurari edo kalitateari kalte egiten dion zerbait duena. 2. izond. Moralarekiko garbia edo xahua ez dena; lizuna. Hitz zikinak. 3. iz. Zikintzen duen gauza, zikinkeria. Alkandorako zikinak kendu ezinik. 4. adb. Era zikinean; engainua edo azpijokoa erabiliz. Zikin jokatu.Atzera