zirkunstantzia

iz. 1. (pl.) Gertakari baten inguruan sortzen edo gertatzen diren gorabeheren multzoa, zertzelada. 2. Une jakin edo berezia.Atzera