zuek

izord. Pluraleko bigarren pertsonaren izenordaina, hiztunak aurrean dituen entzule bi edo gehiagoren multzoa adierazten duena (zu izenordainaren gainean eraikia da, zuk bere pluralezko balioa galdu zuenean izenordain plural bat behar baitzen).Atzera