zut

1. Nonbaitetik altxatzeko eskaria egiteko nahiz agintzeko erabiltzen den hitza. 2. adb. Zuzen, irmo, tente. 3. izond. Liraina.Atzera