Sendoa

Gipuzkoako argitaletxea. Euskarazko eta gaztelaniazko lanak argitaratzen ditu, euskal gaiei buruz batez ere. Euskarazko produkzio gehiena Auspoa sailean bideratzen du.Atzera