aurreko

1. izlag. Aurretik gertatutakoa edo ordenaz lehenagokoa. 2. iz. (batez ere pl.) Norbaiten gurasoak, gurasoen gurasoak eta arbasoak. Beren aurrekoen hizkuntza ikasten. 3. iz. eta izlag. HIZKL. Ahoaren aurreko aldearekin ahoskatzen den fonema; bokalen kasuan ([e] eta [i]), (aho)sabaikari ere esaten zaio. 4. iz. KIR. Traineruetan brankatik gertuen dagoen arraunlaria. AURREKO BATEAN. Lehengo batean. || AURREKOAN. Lehengoan.Atzera