baldintzazko

1. izlag. Izaera baldintzatua duena. 2. iz. eta izlag. HIZKL. Baldintza adierazten duen mendeko perpausa; perpaus honetako menderagailua. 3. iz. eta izlag. HIZKL. Perpaus horretan agertu ohi den adizkia, oro har, ba- edo -ke- morfema duena; bereziki protasian agertu ohi den ba- morfema duena, ondoriozkoari kontrajarriz.Atzera