bederatzi

1. zenbtz. zehazt. Zortzi eta bat. 2. iz. Delako kopurua adierazten duen zenbakia; delako zenbakia ezaugarri duen gauza edo pertsona. bederatziaren froga. MAT. Batuketa, kenketa, biderkaketa edo zatiketa baten zuzentasuna egiaztatzeko metodoa.Atzera