bitarteko

1. iz. Besterekin harremanetan jartzeko erabiltzen den pertsona. Apustuetarako lagun bat zuen bitarteko. 2. iz. Zerbait lortzeko baliagarri den gauza, tresna. 3. izlag. Ezaugarriren bati buruz, beste batzuen artean dagoena. Goi-mailakoak, bitartekoak eta behekoak.Atzera