buruzagi

1. iz. Talde bati agintzen dion pertsona. Gudari-taldearen buruzagiak. 2. izond. Nagusia. Hizkuntza landu guztietan badira obra buruzagi batzuk, hizkuntza horietan goia jo dutenak.Atzera