edozer

1. det. Edozein (lehen adieran; gehienbat edozer gauza esapidean erabiltzen da). Edozer gauza egiten hasi aurretik. 2. izord. Edozein gauza (mugagabean deklinaturik erabiltzen da beti). Edozer erosteko prest.Atzera