justizia

iz. 1. Zuzentasuna. 2. Aro jakin batean komunitate batek oinarritzat hartzen dituen eta guztien ongizatea lortzeko aplikatzen diren printzipioen multzoa. 3. Legea eta zuzenbidea aplikatzeko eginkizuna duen erakundea, auzitegi, epaile, etab.ez osatua; botere judiziala. 4. Legea eta zuzenbidea prozedura jakin batzuen ondorengo ebazpenen bidez aplikatzea. Justizia administratu. justizia nagusi. Erdi Aroan Europako gorte batzuetan zegoen kargua, justizi administrazioaren gailurra zena.Atzera