merkataritza

iz. Merkatariaren lanbidea; salerosketa, ondasunak edo salgaiak erosiz, trukatuz edo salduz irabazia lortzeko jarduna. EKON. barne-merkataritza. Herrialde berekoen artean eginiko salerosketa. || kanpo-merkataritza. Norberarena ez den beste herrialdeetakoekin eginiko salerosketa. || merkataritza-fondo. Ekonomikoki neurgaitzak diren aktibo ukiezinen multzoaren (bezeria, enpresaren izen ona, merkatu-kuota, etab.en) balorazioa.Atzera