minuskula

iz. eta izond. Idaztean normalean erabiltzen den letra, tamainaz eta formaz txikia dena eta maiuskulari kontrajartzen zaiona.Atzera