ordenadore

iz. INFORM. Informazio numerikoa tratatzeko makina elektroniko programagarria, eragiketa matematiko eta logikoen segidaz osatutako programen aginduak egikarituz lan egiten duena. ordenadore nagusi. Sistema informatiko bateko ordenadore zentrala, kontrol globala ziurtatzen duena, baita datu-baseen edo fitxategi orokorren kudeaketa, etab. ere. || ordenadore pertsonal. Mikroordenadorea.Atzera