paradigma

iz. 1. Arau baten adierazgarri den eredu edo adibidea. 2. HIZKL. Lexema batek (deklinagai edo aditz-erro batek) hartzen dituen desinentzia desberdinez osatutako formen multzoa. 3. HIZKL. Estrukturalismoan, testuinguru jakin batean elkarren artean truka daitezkeen unitateen multzoa, banaketa-klase bat osatzen duena.Atzera