produktugile

iz. EKON. Ondasun eta zerbitzuen produkzioan parte hartzen duen pertsona.Atzera