prozesadore

1. iz. eta izond. Prozesatzen duena. 2. iz. INFORM. Prozesatzeko unitate zentrala. testu-prozesadore. INFORM. Bereziki testuak lantzeko sortutako programa-multzoa.Atzera