singular

1. iz. eta izond. HIZKL. Numero kategoriaren gramatika-kasua, oro har bakuntasuna adierazteko erabiltzen dena (adib., mugatzailearen kasuan, izen-sintagma banako izaki bakar bati dagokiola adierazteko [etxeko txakurra oso maite dut nik]; edo izen-sintagma, berak adierazten dituen izaki guztiei generikoki dagokiela adierazteko [txakurra ugaztun haragijalea da] erabiltzen da). 2. izond. LOG. Objektu bakar bati dagokion proposizioaz esaten da (partikular eta unibertsali kontrajarria).Atzera