zahar

1. iz. eta izond. Adin handiko pertsona edo izaki biziduna. Zaharra dago zaldi hori. Gure zaharren ohiturak. Zahar-etxea. 2. izond. Norbaitekiko, hark baino urte gehiago dituena (konparazioetan erabiltzen da). Hogeitalau urte bete dituzu? Ni baino zaharragoa zara beraz. 3. izond. Senideen artean, urte gehien dituena (askotan superlatiboan erabiltzen da). Gure ahizpa zaharrari asko gustatzen zaio Donostiara joatea. Seme zaharrena Ameriketara joan zen. 4. izond. Aspaldi sortua, egina, gertatua dena. Lege Zaharra. Euskal literatura zaharra. 5. izond. Baldintza egokitan izateko edo irauteko muga-epea gainditu duena. Ogi zaharra. 6. izond. Aditzaren era burutuaren ondoren, ekintza duela gutxi burutu denaren adierazlea (askotan ezezko esaldietan). Ez naiz mendira joan zaharra. Gona hori ez da erosi zaharra.Atzera