automata

iz. 1. Izaki bizidun baten irudia duen eta hura bezala higitzen den tresna mekanikoa. 2. INFORM. Egoera batzuk eta egoera-aldaketak definitzen dituzten zenbait arauz osatutako tresna abstraktua.Atzera