Jose

Bibliako patriarka, Jakoben hamaikagarren semea. Anaiek saldu egin zuten, eta Egiptora eraman zuten esklabo; baina han faraoiak bere ministro izendatu zuen. Bere aita Jakob eta familia osoa Egiptora eraman zituen. Josek bi seme izan zituen: Efraim eta Manases.Atzera